2.2_PRODUKTREKLAME

Produktreklame for sosialemedier

dette mener vi med Produktreklame.

I den digitale verden vi lever i har det aldri vært viktigere med digitalmarkedsføring. Her ligger mye av jobben i planleggingen, hvilket produkt er det snakk om, hvem er den potensielle kjøperen av dette produktet, og hvor langt skal budskapet nå. En slik reklame kan virkelig booste synligheten til et produkt. Produktreklamer kan formes i mange rettninger, det kan spilles på humor, tilhørlighet, nyttighet, brukervenlighet, og enklt nok wow faktor. Hvilken følelse man skal få av deres reklame kommer i bund og grunn helt ann på hva dere ønsker. Men dere kan selvsagt alltid spørre om en støre konseptutvikling, som kan medfølge flere filmer i samme landskap. Hvis dere trigges av tanken på det sist nevnte ta en titt på hva det står om REKLAMEFILM.

Plattform?

Snappchat, Instagram og Facebook er de viktigste platformene for produktreklamer. Disse platformene er i tillegg optimalisert for targetmarketing, som er det som gjelder når det kommer til å nå frem med sitt produkt i den store megden av andre produkter og stemmer. Filmene som lages er derfor skreddersyd for disse platfomene, både i form av skjermforhold og tid.

Tid?

Menneske i gaten har den dag i dag dårlig tid, dette kombinert med et utrolig dårlig konsentrasjonsvindu gjør det krevende å være tydelig på hva man skal fortelle kunden. Tid er derfor essensielt. Hvor lang filmen er kommer selvsagt ann på hvor avansert og eller hvor tydelig man øsnker å være. Men en sier at en produktreklame helst bør væe unde 15 sekunder for at den skal treffe kunden. Timingen på elementene i filmen er også svært viktig. 

BESTILL Produktreklame for sosialemedier!

Aspect film kan produserer produktreklame optimalisert for sosialemedier.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale med en av våre produsenter. 

Aspect film ble etablert i 2011, og har siden det produsert utallige reklame- og oppdragsfilmer, samt flere TV-serier. Pr. i dag jobber vi på en større dokumentar TV-serie for en av de store kanalene, samt våre faste leverandørpartnere Innovasjon Norge, Veidekke og Statnett. Samtidig som vi kontinuerlig utvikler nye konsepter fo TV og nett.