2.1_TV&DOKUMENTAR

TV-serie utvikling

Å utvikle TV-serier er en god blanding av magefølelse, håndverk og pågangsmot. Man bør være flink til å holde seg oppdatert på det som rører seg av trender og endringer i samfunnet. Men når det kommer til stykket kommer de beste idéene like gjerne fra en enkel avisoverskrift eller en bisetning fra en helt annen kontekst. Men uten analysene ville man aldri kunnet identifisere de levedyktige overskriftene og setningene.